СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

23.06.2022

« Към всички новини

 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

второ класиране

УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „АСПАРУХОВО“

 

Начално училище „Васил Левски“

7

Основно училище „Капитан Петко войвода”

26

Основно училище „Христо Ботев“

1

Средно училище „Любен Каравелов”

21

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

Първо основно училище „Свети княз Борис I“

32

Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“

29

Основно училище „Стоян Михайловски“

15

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

4

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „МЛАДОСТ“

 

Основно училище „Антон Страшимиров”

6

Основно училище „Добри Чинтулов“

19

Основно училище „Иван Вазов”

18

Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров”

6

Основно училище „Отец Паисий“

12

Основно училище „Свети Иван Рилски”

11

Средно училище „Гео Милев"

4

Средно училище „Неофит Бозвели“

31

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ОДЕСОС“

 

Основно училище „Васил Априлов“

5

Основно училище „Йордан Йовков”

1

Основно училище „Константин Арабаджиев”

3

Основно училище „Петко Рачев Славейков”

5

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“

1

Основно училище „Цар Симеон І”

3

Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич Пушкин“

1

Средно училище „Димчо Дебелянов“

27

Средно училище „Елин Пелин”

33

Средно училище „Свети Климент Охридски“

3

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

 

Трето Основно училище „Ангел Кънчев“

1

Основно училище „Васил Друмев“

21

Основно училище „Георги Сава Раковски“

13

Основно училище „Захари Стоянов“

3

Основно училище „Панайот Волов“

2

Основно училище „Стефан Караджа“

20

Основно училище „Черноризец Храбър”

6

Седмо средно училище „Найден Геров“

1

В СЕЛО КАМЕНАР

 

Основно училище „Добри Войников”

2

В СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

 

Основно училище „Свети Климент Охридски“

10

В СЕЛО ТОПОЛИ

 

Основно училище „Христо Смирненски“

5