Прием в първи клас - община ВАРНА

(1.) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“.
  Електронният прием за учебната 2022/2023 година ще стартира на 30.05.2022 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.(2.) НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца, чуждестранни граждани – без ЕГН, само с ЛНЧ, се осъществява съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“. Заявления може да подадете единствено в сградата на Община Варна, ет. 11, стая 1111, в периодите, посочени в Графика на дейностите. За целта трябва да представите следните документи:
- документ за самоличност на детето;
- документ за самоличност на родителя;
    Регистрацията в системата ще се извършва от служител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.(3.) ИСТОРИЯ НА АДРЕСА


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Ако в последните 3 (три) години сте променили адреса на детето и старият и новият адрес попадат в района на обхват на едно и също училище, за да се възползвате от по-голяма уседналост на адреса в района на училището е необходимо да вземете от районната общинска администрация „История на адреса“ и да се явите в сградата на Община Варна, ет. 11, стая 1111 в периодите, посочени в Графика на дейностите, за да подадете заявление. Регистрацията в системата ще се извършва от служител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ