I КЛАС
ВАРНА
Начало Новини Наредби Училища Райони График Регистрация

 

*НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ОТЛОЖЕНИ ОТ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ

 

Уважаеми родители,

Ако сте подали заявление за Вашето дете за отлагане от задължително обучение в първи клас Ви информираме, че може да подадете заявление по образец за участие в класиране за подготвителна група в училище за учебната 2024/2025 година в сградата на Община Варна, ет.11, стая 1113 по следния график:

https://dg.uslugi.io/lv/documents/pg/varna/Grafik.pdf

При възникнали въпроси може да се обръщате към Главен експерт „Училища“ Адриана Петрова на телефон 052/820 187.

 

 

*НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ СЪС СТАТУТ „ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА“

 

Записване в първи клас в общинско училище на деца със статут „временна закрила“, които към момента не са записани в общинска детска градина или в подготвителна група в общинско училище, се извършва от Регионално управление на образованието – Варна на адрес ул. „Цар Симеон I 32.

         

ЗА ДЕЦА СЪС СТАТУТ „ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА“, КОИТО ВЕЧЕ СА ЗАПИСАНИ В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПОДАВА ПО ОБЩИЯ РЕД!

Често задавани въпроси