Прием в първи клас - община ВАРНА

ПРИКЛЮЧИ ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА


ОТ 13 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА СТАВА НА МЯСТО
В УЧИЛИЩАТА, В КОИТО ИМА СВОБОДНИ МЕСТА.

Актуална информация за свободни места към 12 юли 2021 година:

УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „АСПАРУХОВО“

69

Начално училище „Васил Левски“

12

Основно училище „Капитан Петко войвода”

31

Основно училище „Христо Ботев“

11

Средно училище „Любен Каравелов”

15

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

37

Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“

12

Основно училище „Стоян Михайловски“

19

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

6

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „МЛАДОСТ“

24

Основно училище „Иван Вазов”

3

Основно училище „Отец Паисий“

13

Основно училище „Свети Иван Рилски”

8

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ОДЕСОС“

16

Средно училище „Елин Пелин”

16

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

17

Основно училище „Георги Сава Раковски“

1

Основно училище „Панайот Волов“

16

В СЕЛО КАМЕНАР

6

Основно училище „Добри Войников”

6

В СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

3

Основно училище „Свети Климент Охридски“

3