Прием в първи клас - община ВАРНА

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА СТАВА НА МЯСТО
В УЧИЛИЩАТА, В КОИТО ИМА СВОБОДНИ МЕСТА.

Актуална информация за свободни места към 1 септември 2021 година:

УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „АСПАРУХОВО“

48

Основно училище „Капитан Петко войвода”

30

Основно училище „Христо Ботев“

11

Средно училище „Любен Каравелов”

7

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

21

Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“

13

Основно училище „Стоян Михайловски“

2

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

6

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „МЛАДОСТ“

19

Основно училище „Антон Страшимиров“

14

Основно училище „Иван Вазов”

5

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ОДЕСОС“

12

Средно училище „Елин Пелин”

12

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

26

Основно училище „Васил Друмев“

3

Основно училище „Георги Сава Раковски“

5

Основно училище „Панайот Волов“

17

Основно училище „Черноризец Храбър“

1

В СЕЛО КАМЕНАР

6

Основно училище „Добри Войников”

6

В СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

5

Основно училище „Свети Климент Охридски“

5